Niewiele osób ma czas opiekować się osobą starszą i mimo, że najczęściej to nasi rodzice to musimy zapewnić im najlepszą.

Właśnie dlatego powstają domy starców takie jak .
Na szybko o opiece nad seniorami.

Trudna decyzja o domu opieki

Dom opieki KatowiceOddanie członka rodziny do domu opieki zawsze wiąże się z dylematem, czy na pewno dobrze zdecydowano.

Większość osób ma wyrzuty sumienia ponieważ nie mogli odpowiednio zadbać o seniora w swojej rodzinie, jednak często te rozterki są bezpodstawne i nie potrzebne. Czasami po prostu brakuje nam doby aby zrobić wszystko co trzeba przy osobie starszej i jeszcze pogodzić to z pracą i obowiązkami w sowim domu.

W takich przypadkach oddanie seniora do domu opieki to najlepsze rozwiązanie, zwłaszcza dla samej osoby starszej, która otrzyma pełną opiekę.

Starość w znaczeniu społecznym.

Wikipedia
Granica między wiekiem średnim człowieka a starością jest płynna i zmieniała się w ciągu wieków.
W czasach prehistorycznych ludzie dożywali 30 (Neandertalczyk z Krapiny) - 35 lat (szkielety z Sima de los Huesos w Atapuerca)1.

W starożytności człowiek 35-40-letni był uważany za człowieka starego.

Średnia długość życia, a co za tym idzie "granica" starości na świecie bardzo wydłużyła się w XVIII, XIX oraz XX wieku, wraz z poprawą warunków życia, rozwojem medycyny oraz upowszechnieniem takich wynalazków jak np.

kanalizacja, które podwyższały poziom higieny, oraz wynalezieniem szczepionek, które zapobiegały chorobom (zob.

też oczekiwana dalsza długość trwania życia). Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Starość

Opieka - termin z Wikipedii

Dom opieki Katowice
Opieka ? dawanie oparcia, wsparcia, zaspokajanie potrzeb (właściwości ludzkich, będących potrzebą), których jednostka nie umie, nie może lub nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić, żeby zachować równowagę biologiczną i psychiczną, przeżyć, zachować zdrowie, jakość życia, zapewnić prawidłowy rozwój (doprowadzić jednostkę do dojrzałości) i ciągłość gatunku. Państwo realizuje swoją rolę opiekuńczo-wychowawczą poprzez różne instytucje publiczne, np.

szkoły publiczne i ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, diagnostyczno-konsultacyjne dla rodziny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez prace socjalną.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Opieka.

Widok do druku:

Dom opieki Katowice

Poprzednie wpisy:

Następne wpisy: