Kanalizacja jest bardzo ważną częścią każdego domu.

Potrzebne materiały kupimy z powodzeniem w przedsiębiorstwach takich jak: .

Jednak wykonanie kanalizacji lepiej zostawić fachowcom.

Rynsztok na ogrodzie

rura kanalizacyjna pcv rybnikW zabudowanych przestrzeniach ogrodu, np.
wylanych betonem, często widuje się dodatkowe rynsztoki czy też studzienki mające odprowadzać nadmiar wody opadowej z wybetonowanej części podwórka. Odprowadzanie wody w takim przypadku jest bardzo istotne, ponieważ przy lekkich przymrozkach każda cząsteczka wody znajdująca się w betonie może go skruszyć. Montaż odprowadzania wody powinien być przemyślany już na etapie wylewania betonowej posadzki, wtedy też najlepiej się sprawuje.
Wbetonowanie rynny, czy właśnie rynsztoka oraz odpowiednie wyprofilowanie całej wlewki pozwoli na optymalne odprowadzenia nadmiernie gromadzącej się wody.

Kanalizacja burzowa w Wikipedii

rura kanalizacyjna pcv rybnik
Kanalizacja burzowa, kanalizacja deszczowa, burzowiec ? kanalizacja służąca do odprowadzania wód opadowych i roztopowych (ścieki opadowe i roztopowe) ze szczelnych nawierzchni terenów zurbanizowanych ? dachów, dróg, chodników, podjazdów, parkingów. Realizowana najczęściej w postaci sieci kanałów i rurociągów odprowadzających wodę do odbiornika naturalnego (rzeki, jeziora) lub do systemu rozsączającego.

Fragment kanalizacji deszczowej, zwłaszcza jego część wlotowa widoczna na powierzchni, nazywany jest często burzowcem lub kolektorem burzowym.

Kanalizacja burzowa powinna być instalacją niezależną i odrębną od kanalizacji ściekowej.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanalizacja_burzowa

Kanalizacja w ogrodzie

Do wykonania kanalizacji rynnowej będziemy potrzebowali kilku niezbędnych materiałów ze składu budowlanego lub innego sklepu około-budowlanego. Przede wszystkim potrzebne będą rynny ze spustem w jednym z krańców dachu, rury do doprowadzenia deszczówki na ziemię oraz rury doprowadzające wodę do studzienki kanalizacyjnej. Można jeszcze zastosować inną konstrukcję uwzględniającą zbieranie deszczówki do późniejszego podlewania ogrodu i takie rozwiązania często stosują właściciele dużych działek, lub ogródków działkowych..