Inną formą ataku jest stworzenie dużej

skuteczne pozycjonowanie radom skuteczne pozycjonowanie radom
Początkowa istotność na podstawie prostej heurystyki, po czym zwykle używa się algorytmu losowego skakania po linkach.
Pierwszą wyszukiwarką, która zastosowała zaawansow.