Jest kłopotliwy w eksploatacji ponieważ: Kocioł węglowy

nagrzewnice master nagrzewnice master
Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem. W tradycyjnych układach są to: Piec węglowy w wykonaniu tradycyjnym – tzw.
piec izbowy, pozostaje w wielu gospodarstw.

Widok do druku:

nagrzewnice master