instalacje fotowoltaiczne poznań

przemysł kosmiczny po raz pierwszy poważnie

Fotowoltaika to bezpośrednia konwersja światła w elektryczność na poziomie atomowym. Niektóre materiały wykazują właściwość zwaną efektem fotoelektrycznym, która powoduje, że absorbują one fotony światła i uwalniają elektrony. Kiedy te wolne elektrony są wychwytywane, powstaje prąd elektryczny,Public/images/016.jpgDodane: 06-10-2019 03:15

Powrót do pełnej wersji: instalacje fotowoltaiczne poznań