Po wypadku niestety zdarza się, że potrzebujemy odpowiedniego sprzętu, aby powrócić do zdrowia. Trzeba znaleźć i kupić odpowiednie rzeczy. Kilka zdań o powrocie do zdrowia i medycynie.

Wikipedia uczy o historii fizjoterapii

sklep ortopedyczny kraków
W czasach nowożytnych w XIX w.
nastąpił szybki rozwój tzw.

gimnastyki leczniczej, od której wywodzi się pojęcie fizjoterapii (pojęcie rehabilitacji wprowadzono dopiero na początku XX w.).

Od lat 40.

XX w.

obserwuje się dynamiczny rozwój metod fizjoterapeutycznych (terapia manualna, NDT-Bobath, Vojta, PNF, CIM, łańcuchy mięśniowe GDS i inne), a rozwój techniczny umożliwia powstawanie nowych techniki fizykoterapii (np.

terapia falą uderzeniową) i jej wspieranie np.

robotami rehabilitacyjnymi.
Powstaje coraz więcej badań naukowych w tym obszarze, czyniąc fizjoterapię samodzielną dziedziną nauki.
Ze względu na rosnącą złożoność oddziaływań oraz potrzebę węższej specjalizacji coraz częściej postuluje się wyodrębnienie fizjoterapii neurologicznej, fizjoterapii pediatrycznej, fizjoterapii geriatrycznej oraz fizjoterapii sportowej.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Fizjoterapia

Wikipedia wyjaśnia czym jest rehabilitacja medyczna

sklep ortopedyczny kraków
Rehabilitacja medyczna ? kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie (lub z deficytem w ww.
obszarach), które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.
Rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego, na równi z innymi metodami leczenia, współdecydującą o jego ostatecznej efektywności.
Ze względu na zróżnicowanie oddziaływań rehabilitacja (szczególnie rehabilitacja neurologiczna ? neurorehabilitacja) jest często prowadzona przez interdyscyplinarny zespół terapeutyczny składający się z lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, logopedów, psychologów, muzykoterapeutów itp.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rehabilitacja_medyczna

Opis rehabilitacji- Wikipedia

Rehabilitacja medyczna ? kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie (lub z deficytem w ww.
obszarach), które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego, na równi z innymi metodami leczenia, współdecydującą o jego ostatecznej efektywności. Ze względu na zróżnicowanie oddziaływań rehabilitacja (szczególnie rehabilitacja neurologiczna ? neurorehabilitacja) jest często prowadzona przez interdyscyplinarny zespół terapeutyczny składający się z lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek, logopedów, psychologów, muzykoterapeutów itp. Twórcami współczesnej rehabilitacji są: profesor Howard Rusk, a w Polsce profesor Wiktor Dega.

Rehabilitacja to proces medyczny i społeczny.

Rehabilitacja ruchowa ? usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu.
Specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej ? fizjoterapeuta ? stosuje w procesie usprawniania metody fizjoterapii.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rehabilitacja_medyczna.

Poprzednie wpisy:

Następne wpisy: